Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Wat is SOLK,  als u langer dan enkele maanden onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten heeft, Somatische onverklaarbare Lichamelijke klachten
en na vele onderzoeken, denk aan b.v. CT-Scan, MRI, geen ziekte-oorzaak wordt gevonden.
Veel voorkomende aandoeningen die behoren tot SOLK zijn whiplash, fibromyalgie, Chronische pijn, en RSI/CANS.

Door de aandacht op de klachten te richten kan men echter meer last krijgen van de lichamelijke klachten en kan er een vicieuze cirkel ontstaan: hoe meer klachten u krijgt, hoe meer u klachten u ervaart.
De focus ligt op zaken die niet meer lukken als gevolg van de klachten en niet op zaken die nog wel lukken waardoor het beeld van de klachten steeds negatiever gekleurd raakt. Ook kan men zich zorgen maken over de het feit dat de klachten kunnen optreden of verergeren.

De lichamelijke klachten kunnen gevolgen hebben voor uw dagelijkse activiteiten, u kunt  sport, hobby's, werk, huishouden worden minder of niet uitvoeren.
Wanneer de dagelijks activiteiten neemt de lichamelijke conditie af en wordt het alsmaar moeilijker om iets te doen.
Doordat u minder aan sport, hobby’s, werk huishouden minder kan doen, gaat dit vaak gepaard met gevoelens van lusteloosheid en verveling en men meer last krijgt van de lichamelijke klachten. Ook kan men in de verleiding komen te snel activiteiten op te bouwen, terug naar het oude niveau. Bij een te abrupte toename van activiteiten kunnen de klachten verergeren, men ontmoedigd raken en terugvallen in het patroon van passiviteit. Bij het oppakken van activiteiten gaat het dan ook om geleidelijk uitbreiden.

De lichamelijke klachten kunnen ook gevolgen hebben voor uw omgeving en uw  werk. Denk daarbij aan prikkelbaar reageren uw  partner of  kinderen, het werk niet meer naar behoren uitvoeren en in de ziektewet terecht komen. Vaak gaat dit gepaard met emotionele gevolgen als somberheid, machteloosheid, angst en schuldgevoelens.
Dat de oorzaak van de klachten niet altijd duidelijk is of onvoldoende verklaring geeft voor de ernst van de klachten, betekent niet dat u geen klachten heeft en dat er niets aan de klachten te doen is. Een behandeling in het Mensendieck Centrum Amsterdam is gericht op de gevolgen  en hoe u met  klachten kunt omgaan
Bij behandeling  in het Mensendieck Centrum Amsterdam wordt bij  SOLK ervan uitgegaan dat meerdere factoren die de klachten in stand houden en wordt gewerkt volgens het protocol Chronische pijn van het Landelijk netwerk chronische pijn.

Het Mensendieck Centrum Amsterdam is aangesloten bij het landelijk netwerk chronische pijn