Onstaan van oefentherapie Mensendieck

De actieve behandelmethode van Mensendieck is gericht op het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Oefentherapie Mensendieck vvocm
De grondlegster van deze methode, mw. Bess Mensendieck geboren in Duitsland 1867 overleden in New York 1957.

Haar bewegingsleer was een reactie op de Victoriaanse normen en de vervreemding van het eigen lichaam als gevolg van de toen heersende moraal. Mw. Bess Mensendieck predikte dat geestelijke activiteiten niet los gezien kunnen worden van het lichamelijke en dat iedereen grotendeels zelf de contouren van zijn lichaam kan bepalen door op een functionele manier te oefenen.

Van bewegingslessen naar behandelmethode

Aanvankelijk gaf Bess Mensendieck bewegingslessen aan mensen zonder klachten, later ging zij haar methode ook op patiënten toepassen. Hier behaalde ze goede resultaten en kreeg daardoor vanuit de medische wereld steeds meer aandacht en erkenning voor haar werk.  In 1925 startte de Nederlandse arts mw. Anna Overduin, op verzoek van mevrouw Mensendieck, met het opleiden van de eerste Mensendieckleraressen in Nederland. Veel prominente artsen en wetenschappers komen in aanraking met de behandelmethode en zien de kwaliteit van de bewegingsleer. De universitaire ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht openen eind jaren 40 hun eigen afdeling Mensendieck.

Cesar en Mensendieck samen

Per 1 juli 2004 hebben de beroepsorganisaties zich verenigd in de VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck. Een beroepsorganisatie die zich ten doel stelt:

  • Belangen behartiging voor de leden op gebied van sociaal economische gebied en rechtspositionele belangen
  • Stimuleren en bevorderen van werkvelden
  • De bevordering van de oefentherapie, gebaseerd op de bewegingsleer van mevrouw Marie Cesar en mevrouw Bess Mensendieck
  • Public Relations van oefentherapie Mensendieck en Cesar
  • Het bevorderen van een goede regionale en landelijke spreiding van het aanbod oefentherapie zowel op therapeutisch als preventief gebied
  • Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening

Oefentherapie Mensendieck Centrum Amsterdam is aangesloten bij de VvoCM

Lees ook:
Mobiele app voor slimmer en gezonder bewegen