Artikelen Hernia

Wat is een rughernia

Symptomenrughernia

  • uitstralende pijn in een van beide benen
  • verkrampte houding
  • houdingsafhankelijke pijn en neemt vaak toe met hoesten, niezen
  • krachtsverlies  in het aangedane been, soms ook een doof gevoel of tintelingen


Wat is het/wat houdt het in?
Bij een rughernia is er sprake van een uitstulping van de kern van een tussenwervelschijf . Deze uitstulping drukt op een zenuw en veroorzaakt daardoor een naar één van de benen uitstralende pijn.
De pijn kan gepaard gaan met een doof gevoel en tintelingen in een deel van het been.  De pijn kan geleidelijk ontstaan, maar ook acuut beginnen.
Zelden veroorzaakt een hernia een uitstralende pijn naar beide benen.

Hoe kom je er aan?
 Bij een rughernia is de tussenwervelschijf wat ingescheurd . Daarbij drukt de uitstulping op een zenuw die van het ruggemerg naar het been loopt. Als gevolg van de druk op de zenuw functioneert deze niet meer naar behoren.

Wat u zelf kunt doen
Als een rughernia is vastgesteld vermijd dan bewegingen en houdingen die pijn oproepen. Als u op de rug ligt, trek de benen dan wat op, leg eventueel een kussen onder de knieën. Probeer bij het omdraaien en overeind komen de rug zoveel mogelijk recht te houden. Advies van een therapeut kan hierbij nuttig zijn. Onder zijn/haar leiding kunt u beginnen met de oefentherapie zodra de pijn wat afzakt.

Hoe gaat her verder.
Het verloop van een rughernia wisselt sterk. In het merendeel van de gevallen is het een aandoening die in enkele maanden spontaan geneest, zonder restverschijnselen, of soms met het achterblijven van een doof plekje of een gering krachtsverlies.

Bron; gezondheidsnet

Halskraag meest effectief bij nekhernia genezing

Bij een recent ontstane nekhernia kan het beste behandeld worden met een halskraag.halskraag
Dit blijkt uit onderzoek van neuroloog B Kuijper uitgevoerd in samenwerking met hoogleraar Neuromusculaire ziekten M. de Visser en hoogleraar Revalidatie F. Nollet, beiden verbonden aan het (AMC) in Amsterdam.

Een nekhernia gaat vaak vanzelf over, maar kan zeer pijnlijk zijn.

In een groep van ruim 200 patiënten met een recent ontstane nekhernia werden drie niet-chirurgische behandelmethoden vergeleken:

  • het dragen van een halfharde halskraag gedurende drie tot zes weken en zoveel mogelijk rust nemen
  • oefeningen thuis en een controlebehandeling
  • zoveel mogelijk doorgaan met de gewone dagelijkse bezigheden.

Door de eerste twee methodes verminderden de pijnklachten sneller, dan bij een afwachtend beleid. De effectiviteit van de halskraag was het grootst. Na zes maanden hadden de meeste patiënten niet of nauwelijks pijn meer.

Opereren is vaak niet nodig bij een hernia

Een van de vele vormen van lage rugpijn is de hernia. hernia rugpijn
Wat is een rughernia en wat kun je er zelf tegen doen? Een operatie is namelijk vaak niet nodig!

hernia, rughernia, herniaoperatie, rugpijn, tusselwervelschijf, pijn, zenuwpijn, bewegingen, zwakke spieren, herniaklachten

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf, meestal onder in de rug. Deze uitstulping kan gaan drukken op een zenuwbaan en deze prikkelen, waardoor klachten kunnen ontstaan.

Voorkomende klachten
Klachten die je bij een hernia kunt hebben, zijn:

  • Lage rugpijn.
  • Scherpe pijn in een been, die kan doortrekken tot in je onderbeen of voet.
  • Soms krachtverlies of een slapend gevoel in je been.

De klachten kunnen erger worden door bepaalde bewegingen, maar ook door bijvoorbeeld hoesten, niezen of persen.

Wat kun je tegen een hernia doen?
Een groot misverstand is dat het hebben van herniaklachten automatisch opereren betekent. Sterker nog, herniaklachten gaan vaak vanzelf over. Na zes tot twaalf weken kun je meestal weer dezelfde activiteiten verrichten als daarvoor.
In de periode tot een week of zes kun je proberen te achterhalen of de klachten te maken hebben met het werk dat je doet. Het is mogelijk dat je klachten verlicht worden door je werkplek te veranderen. Denk hierbij aan de stand van je stoel, tafel of computer.
In die eerste zes weken dat je klachten hebt, is het in elk geval belangrijk te proberen zo veel mogelijk te blijven bewegen en te doen wat je altijd doet. Natuurlijk moet je daarbij bewegingen voorkomen die erg veel pijn doen of die je rug belasten.
Beweging is beter dan bedrust. Door in bed te liggen verzwakken je spieren en zul je minder snel herstellen. En probeer je dagelijkse activiteiten weer op te pakken zodra de pijn minder wordt.

Hernia op MRI-scan geen verband met pijnklachten

Pijnklachten bij patiënten die eerder een lage rughernia. hadden, hangen niet altijd samen met een zichtbare hernia op de MRI-scan. hernia behandeling
Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Medisch Centrum Haaglanden (MCH) op 14 maart in het vooraanstaande New England Journal of Medicine.

Van de mensen die een jaar na de eerste diagnose nog pijnklachten. ondervond, had 33 procent volgens de MRI-scan een hernia, tegenover 35 procent van de mensen zónder pijnklachten. Was er op de MRI-scan een lage-rughernia zichtbaar, dan zei dat niets over pijnklachten: 85 procent van de groep met hernia ervoer geen pijnklachten meer, tegenover 83 procent van de mensen zónder zichtbare hernia. De onderzoekers baseren hun conclusies op gegevens van 283 patiënten. Zij waren deelnemers aan een  eerdere studie die vroege operatie na 6 tot 12 weken beenpijn vergeleek met langer afwachten en eventueel later opereren.  
Beleid herzien?

“Veel hernia’s worden opnieuw geopereerd als een patiënt nog steeds of opnieuw beenklachten rapporteert, en de MRI-scan bovendien een hernia laat zien”, vertelt neurochirurg prof. Wilco Peul (LUMC en MCH). “Wij hebben nu aangetoond dat deze pijnklachten niet 1-op-1 gerelateerd zijn aan het MRI-beeld en dat vind ik schokkend. We moeten het beleid wellicht herzien.” Mogelijk worden de pijnklachten na een jaar niet bij iedereen veroorzaakt door druk van de hernia, maar door pijn van de zenuw zelf. Die kan veroorzaakt worden door een zenuwontsteking die eerder ontstaan is door de hernia.

Hernia
Een lage-rughernia treft jaarlijks 75.000 Nederlanders. Zij hebben een uitstulping van een tussenwervelschijf die op de zenuwen duwt. Patiënten lijden aan lage-rugpijn, uitstralende pijn naar een been en soms krachtverlies of een doof gevoel in het been. De pijnklachten verdwijnen in het gros van de gevallen binnen drie maanden vanzelf. Slechts een deel van de patiënten wordt geopereerd. Na een jaar is 84 procent van de patiënten zo goed als klachtenvrij.

Bron: LUMC