Hernia op MRI-scan geen verband met pijnklachten

Pijnklachten bij patiënten die eerder een lage rughernia. hadden, hangen niet altijd samen met een zichtbare hernia op de MRI-scan. hernia behandeling
Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Medisch Centrum Haaglanden (MCH) op 14 maart in het vooraanstaande New England Journal of Medicine.

Van de mensen die een jaar na de eerste diagnose nog pijnklachten. ondervond, had 33 procent volgens de MRI-scan een hernia, tegenover 35 procent van de mensen zónder pijnklachten. Was er op de MRI-scan een lage-rughernia zichtbaar, dan zei dat niets over pijnklachten: 85 procent van de groep met hernia ervoer geen pijnklachten meer, tegenover 83 procent van de mensen zónder zichtbare hernia. De onderzoekers baseren hun conclusies op gegevens van 283 patiënten. Zij waren deelnemers aan een  eerdere studie die vroege operatie na 6 tot 12 weken beenpijn vergeleek met langer afwachten en eventueel later opereren.  
Beleid herzien?

“Veel hernia’s worden opnieuw geopereerd als een patiënt nog steeds of opnieuw beenklachten rapporteert, en de MRI-scan bovendien een hernia laat zien”, vertelt neurochirurg prof. Wilco Peul (LUMC en MCH). “Wij hebben nu aangetoond dat deze pijnklachten niet 1-op-1 gerelateerd zijn aan het MRI-beeld en dat vind ik schokkend. We moeten het beleid wellicht herzien.” Mogelijk worden de pijnklachten na een jaar niet bij iedereen veroorzaakt door druk van de hernia, maar door pijn van de zenuw zelf. Die kan veroorzaakt worden door een zenuwontsteking die eerder ontstaan is door de hernia.

Hernia
Een lage-rughernia treft jaarlijks 75.000 Nederlanders. Zij hebben een uitstulping van een tussenwervelschijf die op de zenuwen duwt. Patiënten lijden aan lage-rugpijn, uitstralende pijn naar een been en soms krachtverlies of een doof gevoel in het been. De pijnklachten verdwijnen in het gros van de gevallen binnen drie maanden vanzelf. Slechts een deel van de patiënten wordt geopereerd. Na een jaar is 84 procent van de patiënten zo goed als klachtenvrij.

Bron: LUMC