Wat is een rughernia

Symptomenrughernia

  • uitstralende pijn in een van beide benen
  • verkrampte houding
  • houdingsafhankelijke pijn en neemt vaak toe met hoesten, niezen
  • krachtsverlies  in het aangedane been, soms ook een doof gevoel of tintelingen


Wat is het/wat houdt het in?
Bij een rughernia is er sprake van een uitstulping van de kern van een tussenwervelschijf . Deze uitstulping drukt op een zenuw en veroorzaakt daardoor een naar één van de benen uitstralende pijn.
De pijn kan gepaard gaan met een doof gevoel en tintelingen in een deel van het been.  De pijn kan geleidelijk ontstaan, maar ook acuut beginnen.
Zelden veroorzaakt een hernia een uitstralende pijn naar beide benen.

Hoe kom je er aan?
 Bij een rughernia is de tussenwervelschijf wat ingescheurd . Daarbij drukt de uitstulping op een zenuw die van het ruggemerg naar het been loopt. Als gevolg van de druk op de zenuw functioneert deze niet meer naar behoren.

Wat u zelf kunt doen
Als een rughernia is vastgesteld vermijd dan bewegingen en houdingen die pijn oproepen. Als u op de rug ligt, trek de benen dan wat op, leg eventueel een kussen onder de knieën. Probeer bij het omdraaien en overeind komen de rug zoveel mogelijk recht te houden. Advies van een therapeut kan hierbij nuttig zijn. Onder zijn/haar leiding kunt u beginnen met de oefentherapie zodra de pijn wat afzakt.

Hoe gaat her verder.
Het verloop van een rughernia wisselt sterk. In het merendeel van de gevallen is het een aandoening die in enkele maanden spontaan geneest, zonder restverschijnselen, of soms met het achterblijven van een doof plekje of een gering krachtsverlies.

Bron; gezondheidsnet