Migraine nr.7 op lijst van ernstige ziektes

Migraine nr.7 op lijst van ernstige ziektes

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten vindt het zorgelijk dat van de 3,1 miljoen Nederlandse migrainepatiënten, het aantal dat zich adequaat laat behandelen, nog steeds erg laag is.

In Nederland bedraagt de maatschappelijke schade door verzuim en productiviteitsverlies ruim € 1,7 miljard per jaar, dat zijn meer dan vijf miljoen werkdagen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de migrainepatiënt staat voor de NVvHP voorop. Als meer huisartsen de complexiteit van een adequate behandeling zouden onderkennen en meer patiënten hun huisarts de tijd zouden gunnen samen naar een oplossing te zoeken, is er veel winst te boeken.

Er is voor de meeste patiënten een goede behandeling voor migraine, en er wordt dus onnodig veel geleden in Nederland. De hoofdpijnpatiëntenvereniging heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor migrainepatiënten in relatie tot het behoud en verkrijgen van werk. De NVvHP heeft het Adviespunt Werk opgericht voor mensen met ernstige hoofdpijn. Ook heeft de vereniging arbo-, bedrijfs- en verzekeringsartsen voorgelicht over migraine en zij heeft op donderdag 28 maart een patiëntencongres georganiseerd in het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden: Migraine & Werk.

bron: Nederlandse vereniging van Hoofdpijn Patienten