Enkele risicofactoren van hart en vaatziekten zijn; Stress en weinig bewegen.hart vaatziekten

Mensendieck Centrum Amsterdam kan je helpen om meer te ontspannen en hoe je met stress kan omgaan,
Dit kan door middel van ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen.

Je leert dan ook omgaan met uw beperkingen en uw mogelijkheden
Het verbeteren van een juiste houdings- en bewegingspatroon kan een gunstige invloed hebben op het meer ontspannen voelen.
Je leert dan ook weer vertrouwen te krijgen in je lichaam, want je kan het gevoel hebben dat je lichaam je in de steek heeft gelaten.

Ontspanningstechnieken
Ontspanningsoefeningen, waarbij je leert zo ontspannen mogelijk te bewegen en weer
controle te hebben over je herstelproces. Bij geconcentreerd werken, hebben we vaak de neiging om teveel spierspanning te maken.
Je hebt het advies gekregen om meer te gaan bewegen, maar vindt zichzelf niet een sportschooltype.
Dan kunt u deelnemen aan Nordiq Walking en Fitshape  bij het Mensendieck Centrum neem voor meer informatie contact op met Carolien van Dijk.