Olav Wagenaar, 1ste hulp bij oorsuizen

Oorsuizen of tinnitus is het horen van geluiden zonder dat er een aanwijsbare geluidsbron is.
Als er wel een externe bron is en iemand daar overgevoelig op reageert, noemen we dat hyperacusis.

Het komt helaas veel voor: zo’n 10 tot 15% van de mensen heeft echt last van oorsuizen/ tinnitus.

Soms leidt dat tot ziekte met ernstige slaapproblemen, angst of zelfs depressies.
Dit boek geeft antwoord op de vraag wat tinnitus/oorsuizen is en door middel van veel praktische tips
en ideen wordt een handvat geboden om het oorsuizen te leren beheersen en in ernst terug te dringen.