Begrijp de pijn

Elke pijn is echt en voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven.
Beter begrijpen waarom dingen zeer doen kan iemand helpen zijn pijn te begrijpen.
Zodat ze door kunnen gaan met hun dagelijkse leven.

Begrijp de Pijn wil mensen met pijn en medici leren om met pijn om te gaan en ze nieuwe modellen aanreiken
waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij iemand die pijn heeft. Als ze eenmaal weten welke processen meespelen, dan kunnen ze op een wetenschappelijk onderbouwde wijze de weg naar herstel inslaan.