Burn-out/ overspannen, letterlijk betekent het opgebrand zijn.

Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld na een zware emotionele periode, verlies van een dierbare.

Ook teveel stress op het werk kan een oorzaak zijn.
Hard werken is op zichzelf niet verkeerd, maar wel als er structureel te hard wordt gewerkt en er geen rustmomenten meer zijn.
Stress veroorzaakt dan overbelasting en uitputting die kan leiden tot overspannenheid of burn-out.

Burn-out, overspannen symptomen.

Enkel symptomen van een burn-out kunnen zijn sterk verminderde energie, motivatie en zelfvertrouwen.
Opzien tegen alledaagse werkzaamheden. Het gevoel mentaal en fysiek te zijn opgebrand.
Je huisarts/specialist kan de diagnose burn-out of overspannenheid stellen

Wat kan Mensendieck Centrum Amsterdam doen bij een burn-out of overspannen zijn?

Tijdens de 1ste afspraak wordt er een gesprek gehouden, om inzicht te krijgen
in je burn-out, spanningsklachten en het ontstaan hiervan. Er wordt eventueel ook een
houdingsonderzoek gedaan, een ongunstige houding kan burnout verergeren,
ook stijfheid van de middenrug.en gespannen nek- en schouderspieren
kan een ontspannen ademhaling bemoeilijken.

Burn-out/overspannen behandeling.uit je burn-out

Tijdens het oefenen kan je makkelijk zittende kleding dragen.
De nadruk zal liggen op een lichamelijke aanpak, het kan zinvol zijn om dit te combineren met eventuele psychologische hulp.
Het verbeteren van een juiste houdings- en bewegingspatroon kan een gunstige invloed hebben op het meer ontspannen voelen.
Dit kan door middel van ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen.

Ontspanningstechnieken

Ontspanningsoefeningen, waarbij je leert zo ontspannen mogelijk te bewegen en weer
controle te hebben over uw lichaam en burn-out/overspannen herstelproces. Bij geconcentreerd werken, hebben we vaak
de neiging om teveel spierspanning te maken.

Triggerpoint massage
Triggerpoint massage kan een goede aanvulling zijn om gespannen spieren te
ontspannen.

Oefentherapeut Mensendieck Carolien van Dijk
Lauriergracht 100
1016 RP Amsterdam
06 519 520 61

Spaarndammerstraat 73 H
1013 TB  Amsterdam
06- 519 520 61
Info@mensendieckcentrum.nl