De kracht van oplossingen

Een herziene en sterk uitgebreide uitgave, verbeterd en aangepast aan recente, veranderde inzichten. Oplossingsgericht werken is onderdeel en doel van ieder hulpverlenend en dienstverlenend beroep.

Het benadert een breed veld van therapie, dienstverlening, advies, onderwijs, gezondheidszorg, zelfs zielzorg enzovoort.

Maar zo nieuw is het ook weer niet; in vele methodieken kom je dezelfde uitgangspunten tegen. Een duidelijk en overzichtelijk handboek.

de-kracht-van-oplossingen