Hart en Vaten

Als je wordt getroffen door een hart- of herseninfarct, slaat dat nieuws in als een bom.
Minder heftig, maar met soms even grote gevolgen, is de mededeling dat je vanwege een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

de rest van je leven medicijnen moet gebruiken om bijvoorbeeld de bloeddruk te verlagen of het cholesterolgehalte te verbeteren.
In dit boek staat de vaatziekte waar het allemaal mee begint centraal: atherosclerose of, in de volksmond, ‘aderverkalking’.
De hart- en vaatziekten die hier het directe gevolg van zijn worden uitvoerig toegelicht en ook komen de risicofactoren uitvoerig aan bod.